Synergimetoden

Du får effektive forandringer og en proces der understøtter godt arbejdsmiljø.

Du får større produktivitet og mere effektive arbejdsgange. Medarbejderne involveres i hele processen og får derved øget ejerskab til forandringen. Samtidig arbejdes med den bløde del af forandringsprocessen således at ledelse og medarbejderne kommer til at beherske værktøjer til at minimere stresspåvirkninger, forandringsreaktioner og modstand.

Vore konsulenter med proces- og leanbaggrund kombinerer de mest effektive værktøjer fra den hårde ende af paletten, som f.eks. lean, arbejdsgangsbeskrivelser samt analyser, med værktøjer og metoder fra den bløde ende såsom personlig udvikling, ubevidste processer i grupper, mental parathed, håndtering af forandringsreaktioner med meget mere.

Organisationen bliver fremadrettet i stand til selv at drive forandringsprocesser. Medarbejdere og ledelse kan i fællesskab derefter analysere og forbedre arbejdsgange.
Hvis du ønsker lavere sygefravær og mere tilfredse medarbejdere, samtidig med at du får mere effektive processer bør du bestille et møde med en af vore konsulenter.

61 38 06 16


Synergi med effekt!
Vi har i flere omgange brugt Synergi – altid med succes. Jeg kan anbefale Synergi til de der ønsker medarbejdere eller ledere trænet og udviklet indenfor et bredt spektrum af organisatoriske områder.

Søren Østerby
Leder i Københavns Kommune