Ledergruppeudvikling

Få en sammentømret ledergruppe der mestrer at reflektere over egen praksis samtidig med at ledergruppens konkrete problemstillinger løses. Vi arbejder med de styrker og de udfordringer, som din ledergruppe har, som følge af de opgaver, der skal løses i organisationen, de personer som gruppen er sammensat af og den historik og kultur der er i organisationen.

Målet er at gå fra individuel lederudvikling til fælles ledelsesudvikling af ledergruppen eller hele ledelsessystemet og dermed få et fælles billede af de ledelsesmæssige udfordringer samt udvikle fælles metoder og prioriteringer. Vi arbejder med de opgaver som ledelsen alligevel skal løse, samtidig med at vi er nysgerrige på relationer, lederskab, arbejdsmetoder og dynamikker der opstår under opgaveløsning i ledergruppen.

Eksempler på relevante udviklingsområder i ledergruppen:

  • Sikre et fælles billede og prioritering af mulige forbedringer og hvad der er vores styrker.
  • Sikre en afdækning af, hvordan den enkelte bidrager, samt hvilke roller og ansvarsfordeling, der er i ledergruppen.
  • Sikre at ledergruppen bruger tid på egen udvikling og får sat ord på det, der er svært.
  • Sikre en drøftelse af, hvordan ledergruppen udvikler en evalueringskultur.
  • Eksperimentere og udvikle repertoire omkring problemidentifikation, opgaveløsning og eksekvering.
  • Undersøge og eksperimentere – hvad kan ledergruppen også bruges til?

61 38 06 16


“Christian Poulsen og de dygtige konsulenter fra Synergi har effektivt bistået med at udvikle ledergruppen så den arbejder effektivt og positivt mod fælles kommittede mål, med indsigt, dyb faglig forståelse og et forløb specielt designet til vores organisation og dens udfordringer.”

Eva Bertelsen
Leder Hørsholm